ЯНТЕХ ЕООД има дългогодишен опит в защитата на информацията. Актуалността на тази практическа област става все по-голяма с влезлия в сила от 25 май 2018 г. Общ Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.

Коректното прилагане на изискванията на Регламента и Закона за защита на личните данни изисква дълбоки познания в по-широк диапазон (не само интерпретацията на няколко документа), включващ още: Закона за защита на класифицираната информация, Закона за киберсигурност и подзаконовите им актове – служещи като модел за защита на видовете сигурности! Изключително са важни компетенциите в инженерно-техническите и информационно-технологичните области за защита на данните преди и по време на тяхната обработка.