ЯНТЕХ ЕООД има дългогодишен опит в защитата на информацията. Актуалността на тази практическа област става все по-голяма с влезлия в сила от 25 май 2018 г. на Общ Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета за ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА.

Коректното прилагане на изискванията на Регламента изисква дълбоки познания в по-широк диапазон (не само интерпретация на един документ), включващ още: Закона за зашита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите им актове! Най-важните компетенции са в инженерно-техническите и информационно-технологичните области за защита на данните преди и по време на тяхната обработка.