За нас

Фирма ЯНТЕХ ЕООД е създадена през 2014 г. Нашите специалисти са хонорувани университетски преподаватели и IT инженери. Имаме реален опит в защита на информацията, включително и в защитата на личните данни на физическите лица. В тази област специалистите ни са с над 10 годишен опит с достъп до ниво „СТРОГО СЕКРЕТНО“ за България и „NATO SECRET” за НАТО.

Интересите ни са и в областта на компютърните технологии – продажба на качествени продукти, високоспециализиран хардуерен и софтуерен ремонт, поддръжка и системна администрация.

Наши клиенти

СТИМЕКС ООД www.stimex.bg – абонаментна системна администрация и поддръжка;
ФЕШЪН ФОРЕВЪР ЕООД www.4me.bg – абонаментна системна администрация и поддръжка;
Пристанище Варна ЕАД www.port-varna.bg  – реализиран договор по защита на личните данни;
СТИМЕКС ООД www.stimex.bg – реализиран договор по защита на личните данни;
Здравец 8 ЕООД www.kosara.bg – реализирани договори по защита на личните данни и за “Длъжностно лице по защита на личните данни”;
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) www.uasg.bg  – реализиран договор по защита на личните данни;
Мобс Актюерско Консултиране ООД – реализиран договор по защита на личните данни;
Държавна агенция “Архиви” http://www.archives.government.bg – реализиран договор за продажба и доставка на компютри и монитори;
Университет в България – абонаментен договор за защита на данните;
Изключително голям брой юридически и физически лица – не абонаментна системна администрация и поддръжка, ремонт и продажба на компютърна техника.