Услуга – защита на личните данни

Предлагаме комплексна услуга по привеждане на Администраторите на лични данни, съгласно Закон за защитата на личните данни в Република България и влезлия в сила от 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз Общ Регламент (ЕС) 2016/679

Публикуване на коментар