Услуга – защита на личните данни

Предлагаме комплексна услуга по привеждане на Администраторите на лични данни, съгласно Закон за защитата на личните данни в Република България и влезлия в сила от 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз Общ Регламент (ЕС) 2016/679

https://kosara.bg/

Клиенти на www.kosara.bg

Моля, публикувайте Вашето мнение и коментари по въпроси, свързани с обработката на личните Ви данни от „Здравец 8” ЕООД – https://www.kosara.bg

Публикуване на коментар